Regulamin

 

 1. 12544804_1115702198454462_856798349_oW przypadku pierwszorazowego uczestnictwa w zajęciach uczestnik zobowiązany jest wypełnić i podpisać regulamin, potwierdzający, że zapoznał się z zasadami zajęć
 2. Karnety na 8 lub 4 zajęcia mają ważność 30 dni i liczone są od dnia zakupu
 3. Nie ma możliwości przedłużenia ważności karnetu po jego zakupie – w momencie upływu terminu karnet traci ważność i nie ma możliwości zwrotu kosztów jego nabycia. Istnieje możliwość przesunięcia daty ważności o 2 zajęcia w dniu zakupu karnetu. Jeśli uczestnik wie, że nie będzie go na większej ilości zajęć w danym miesiącu, ma do wyboru karnet na 4 razy w miesiącu lub na pojedyncze zajęcia.
 4. Płatności dokonujemy na początku okresu rozliczeniowego
 5. Każde zajęcia stanowią pewną integralną całość, od pierwszej do ostatniej asany, dlatego nie jest wskazane spóźnianie się lub wychodzenie wcześniej
 6. Wszelkie dolegliwości zdrowotne, przebyte kontuzje lub urazy należy zgłosić prowadzącemu przed zajęciami
 7. Osoba prowadząca odpowie na wszystkie pytania dotyczące praktyki lub problemów zdrowotnych, przed zajęciami lub po ich zakończeniu
 8. Przed wejściem na salę należy wyłączyć telefon komórkowy
 9. Do praktyki asan przystępujemy z pustym żołądkiem (min. dwie godziny po lekkim       posiłku, a po obfitym cztery)
 10. Jeśli w trakcie zajęć pojawia się złe samopoczucie (np. nagły wzrost ciśnienia, napięcie w oczach, ostry ból ), należy o tym poinformować nauczyciela w trakcie praktyki
 11. Ćwiczymy boso, w wygodnym, niekrępującym ruchów stroju
 12. Pilnujemy porządku wokół siebie, nie rozrzucamy pomocy, składamy je w jednym miejscu obok maty, a po skończonych zajęciach odkładamy wszystko na właściwe miejsce
 13. Podczas zajęć nie należy sobie nawzajem pomagać w wykonywaniu asan bez zgody nauczyciela
 14. Podczas zajęć, a zwłaszcza podczas relaksu, nie rozmawiamy  i nie komentujemy tego, co robimy, to przeszkadza innym, a zwłaszcza tobie!
 15. Nie należy praktykować asan bezpośrednio po kilkugodzinnym pobycie na słońcu oraz po saunie czy masażu
 16. W zajęciach uczestniczymy na własną odpowiedzialność
 17. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z nieprzestrzegania niniejszego regulaminu
 18. Wszystkie regulaminy wydają się zbiorem bezdusznych zdań, dlatego każde z powyższych  okraście wewnętrznym uśmiechem 🙂 będzie wam dużo łatwiej się dostosować 🙂